top of page
ARTY Hälsa

Arty Hälsa levererar 
relevans ur oceaner av data! 

 

Former_medBakgrund.jpg

Förutsättningar förändras på daglig basis – med Arty Hälsa kan du ligga steget före!

Politisk Analys Stockholm

Därför behöver du Arty Hälsa!

Arty Hälsa är läkemedelsbranschens och vårdens egen AI-baserade omvärldsbevakare, utvecklad i

nära samarbete med branschaktörer.

Arty Hälsa är AI som hjälper till att hitta och sortera i det extremt stora flödet av texter. Systemet lär sig dessutom av ditt beteende vad just du tycker är viktigt och intressant. Med AI och machine learning får du alltså bara relevant information och analys.

Vår omvärldsbevaknings- och analystjänst ger dig de senaste besluten och nyheterna från Rosenbad, Sveriges riksdag, regionfullmäktige, offentliga organ, myndigheter, tankesmedjor och media.

I pipeline ligger många spännande lanseringar, bland annat automatiserade företagsrapporter, klusteranalyser och en ännu vassare algoritm, allt för att du ska kunna spara tid och ligga i framkant i public affairsarbetet.

Arty Hälsa är en viktig pusselbit i ett lyckat och effektivt påverkansarbete i en bransch beroende av politiska beslut.

Våra kanaler

Desktop
Mobil
Nyhetsbrev

Arty Hälsa finns i tre kanaler – desktop, mobil och nyhetsbrev! Det som skiljer Arty Hälsa från andra liknande tjänster är att Arty Hälsa INTE bara fokuserar på media utan på en stor bredd av källor. Och att Arty Hälsa är AI-baserat, inte sökordsbaserat. Det innebär att du får internationella forskningsartiklar och regionala beslutsprotokoll. Och det innebär att Arty Hälsa lär sig vad du vill ha i ditt flöde baserat på dina val och interaktioner. Det avspeglar sig även i nyhetsbreven.  

Varför Arty Hälsa?

Vi har pratat med några av våra kunder.

Former_medBakgrund.jpg

Vilka använder Arty Hälsa?

Analytiker
 • Gör egna sökningar av information. Letar efter nålar i höstacken som kan vara affärsavgörande. Sammanställer själv trender och utvecklingstendenser. Deep mining.
  Om diagnosområden, om konkurrenter, om egna produkter, om politiska beslut, om forskning.

Ledningsgrupp
 • Vill ha en gemensam bild av bransch, konkurrenter och händelser. Lite större penslar.
  Om politiska beslut och lagar/regler, o
  m branschen, om konkurrenternas agerande.

Affärsansvariga
 • Vill känna sig uppdaterade.
  Om politiska beslut, om diagnosområden‚ om forskning.

Medarbetare
 • Uppdatering om nyheter i branschen.

Kommunikation och påverkan
 • Stöd i utvecklingen av företagets kommunikation och påverkansarbete.
  Mäter om kommunikation och aktiviteter har effekt.

Swede_Ultra_realistic_picture_of_paradise_archipelago_straight__4c7ec63c-8a66-47b4-ad14-da

Facts that
matter to you

WHAT?

Arty är en app i din telefon med omvärldbevakning dygnet runt.

HOW?

Genom AI-styrd PA Intelligence med källor från politiska beslutsmöten, myndigheter, intressenter och media.

WHY?

För att världen förändras snabbt. Den som inte har koll kommer

på efterkälken.

Prisplan

Enkelt och tydligt. Här ser du vad planen innefattar.

Totalt tillhandahåller Arty Hälsa ca 700 mediekällor och drygt 300 beslutskällor.

 Premium

Dagligt nyhetsbrev baserat på individuella interaktioner och Arty Weekly - branschens topp 10 

Check.png

Branschmedia och nyheter från alla viktiga

opinionsbildande instanser.

Check.png

Politiska nyheter från regering, riksdag,

myndigheter och samtliga 21 regioner.

Check.png

Utvalda specialkällor (svenska och engelska)

som gör att du kan följa företagets alla diagnosområden, produkter och konkurrenter

i både branschmedia och dagstidningar.

Check.png


Anpassa din plan med valfria tillägg

Rapporter

Protokoll

Arty Hälsa standardrapporter. Månadsvisa rapporter om vad som händer inom cancer, vaccin och diabetes. Rapporten är nationell och en sjukvårdsregion ingår och fler kan adderas.

Check.png

Offentliga dokument inklusive kallelser, handlingar och beslutsprotokoll från socialdepartement & socialutskott, myndigheter, samt från SKR och 21 regioners hälso- och sjukvårdsnämnder, regionstyrelser och regionfullmäktige. De offentliga protokollen

innefattar både nationella och regionala beslut.

Check.png

Väx din marknad med Arty Hälsa!

Politisk omvärldsbevakning som är kraftfull och effektiv, som hjälper dig att utveckla din marknad. Kontakta oss och boka en demo! 

0733-708020

070-422 27 11

Tack för ditt meddelande!

Politisk Omvärldsbevakning Stockholm
bottom of page