top of page
Picture of river copy.jpg

Om Arty Hälsa

Arty Hälsa är sprungen ur Reform Societys djupa branschkunnande inom hälsa och Life Science och ett nära samarbete med branschaktörer. Det borgar för stor insikt i vilka verktyg som behövs för att kunna navigera i sin omvärld. 

Personerna bakom Arty Hälsa

Arty Hälsa leds av Apotekare Birgitta Pagot, som utöver att ha grundat och varit VD för Reform Society har över 25 års erfarenhet av att arbeta i eller med Life Science-företag. I teamet finns specialister på kommunikation och AI, och lång erfarenhet från Med-Techbranschen. 

Birgitta Pagot, Konsult Politisk Omvärldsbevakning

VD

Medarbetare

Politisk Analys

Birgitta Pagot

Karolina Schubert

Produktchef

Konsult Politisk Omvärldsbevakning

Fredrik Runsiö

Styrelseordförande

Politisk Analys

Alexander Pagot

Medarbetare

JacobAslund.png

Konsulter

Jacob Åslund

Data Scientist
Codon

ErikFredlund.png

Erik Fredlund

CEO,
senior Data Scientist
Codon

ErikRehn.png

Erik Rehn

CEO, senior fullstack
Altostruct

EmilioGustavsson.png

Emilio Gustavsson

Senior fullstack
Altostruct

Politisk Kommunikation Konsult

Styrelse

Birgitta Pagot

VD

Andreas Bladh

Andreas Bladh

Entreprenör &
investerare

Politisk Analys

Fredrik Runsiö

Styrelseordförande

Anders Lindgren

Entreprenör &
investerare

bottom of page