top of page
ArtyRocks4 copy.jpg

Prisplaner Arty Hälsa

Söker du bland stor mängder material? Är du ute efter en speciell rapport? 

Alla kan ha nytta av Arty Hälsa. Hör av dig om du vill diskutera vad som passar just dig. 

Premium

Premiumlicensen är Arty Hälsas grundlicens och en förutsättning för eventuella tilläggstjänster.

 

I licensen ingår:

  • Specifika diagnoser/områden

  • Dagligt nyhetsbrev baserat på individuella interaktioner

  • Arty weekly - branschens toppnyheter

  • Branschmedia och nyheter från alla viktiga opinionsbildande instanser

  • Politiska nyheter från regering, riksdag myndigheter och samtliga 21 regioner

  • Utvalda specialkällor (svenska och engelska)

Onboarding: 

Månadskostnad: 

7000 SEK          

1800 SEK

Protokoll

Tilläggstjänsten protokoll levererar offentliga dokument inklusive kallelser, handlingar och beslutsprotokoll från socialdepartement & socialutskott, myndigheter, samt från SKR och 21 regioners hälso- och sjukvårdsnämnder, regionstyrelser och regionfullmäktige. De offentliga protokollen innefattar både nationella och regionala beslut.

Tilläggstjänst 

månadskostnad: 

         

700 SEK

Nature4.jpg

Månadsrapporter

Tilläggstjänsten månadsrapporter finns inom tre terapiområden: cancer, vaccin och diabetes.
Rapporterna sammanfattar och analyserar offentliga dokument, beslut, branschmedia och media inom det valda området.

 

En rapport: 8 000 SEK*/månad


Två rapporter: 14 000 SEK*/månad


Tre rapporter: 18 000 SEK*/månad

 

*Rapporten är nationell och en sjukvårdsregion ingår i priset. Önskas fler sjukvårdsregioner adderas en kostnad om 1 000 SEK/mån per sjukvårdsregion och diagnos.

Tilläggstjänst 

månadskostnad: 

      

8000 SEK

nature3.jpg
bottom of page